Intern Dialog AB - Christina Edler

Konsultstöd

Analysera och utvärdera
Under åren har jag genomfört många uppmärksammade kommunikationsprojekt. Ofta har starten på arbetet varit en intervjuundersökning enligt principen ”lyssna och tolka först, innan du börjar sända ut ditt budskap”.

Men som man frågar får man svar – konsten är att fråga på rätt sätt! Genom djup- eller gruppintervjuer får man en annan typ av svar än med konventionella frågemetoder. Enkätundersökningar är bra när det går att formulera enkla och raka frågor, men inte om man vill veta vad människor tycker i djupet av sitt hjärta.

Jag har stor erfarenhet av både kvalitativa och kvantitativa undersökningar.

Samordna, strukturera och presentera budskap
Budskapen i en organisation kan liknas vid bitarna i ett pussel. De måste hänga ihop för att man ska se helhetsbilden tydligt.

Ju större organisationen är ju fler pusselbitar tenderar det att finnas. Ekonomiavdelningen har sitt budskap, personalavdelningen sitt, marknadssidan sitt osv - för att inte tala om ledningen och VD.

Tyvärr är budskapen inte alltid så samordnade. Resultatet blir förvirrande för medarbetaren, som inte får pusselbitarna att passa ihop.

Jag hjälper företag att göra en ”kommunikationsrevision” för entydiga budskap. Jag går igenom skriftligt material och coachar och budskapstränar ledningsgrupper och /eller enskilda personer. Jag bidrar även som textförfattare.

Målet är att företagets budskap, dvs bilden på pusselaskens lock, ska vara tydlig och tillgänglig för alla medarbetare! Jag övar också grupper och individer i att stärka sin förmåga att kommunicera muntligt.

Stimulera och utveckla dialog
Med rätt metodik och redskap kan dialogen mellan ledning och medarbetare göras till en aktiv handling, som leder till förståelse.

Jag har stor erfarenhet av att planera, iscensätta och regissera möten och konferenser så att de blir interaktiva.

Det kan t ex gälla företagets chefer eller organisationens samtliga medarbetare - från en handfull deltagare till flera hundra.

 

Instruktion ger kunskap om begränsningar, information om möjligheter.

 


  • Intern Dialog AB
  • christina@edler.se
  • John Ericssonsg. 16
  • 112 22 STOCKHOLM
  • 0708 - 23 23 39
  • 08 - 411 40 91