Intern Dialog AB - Christina Edler

Konsultstöd på individ- eller gruppnivå

Individen:

 - VD/GD
 - Chefen
 - Informationschefen
 - Personalchefen som också är informationschef
 - Informatören
 - Den kvinnliga chefen

Gruppen:

 - Ledningsgruppen
 - Chefsgrupper på olika nivåer
 - Chefen och medarbetarna på avdelningen
 - Informationsavdelningen; HR-/personalavdelningen
 - Hela organisationen

Exempel på stöd:

 - Rådgivning
 - Coaching
 - Kommunikationsträning
 - Mentorskap
 - Förändringsprogram
 - Interaktiva möten
 - Skribent/textförfattare
 - Analys, strategi och genomförande

Den som hör glömmer. Den som ser minns. Den som handlar förstår.”Arbetsdukar” är ett effektivt redskap när man vill få grupper att reflektera och reagera.

  • Intern Dialog AB
  • christina@edler.se
  • John Ericssonsg. 16
  • 112 22 STOCKHOLM
  • 0708 - 23 23 39
  • 08 - 411 40 91