Intern Dialog AB - Christina Edler

Christina Edler

Utbildning
Journalist; fil kand. Svenska och internationella kommunikations- och ledarskapsutbildningar.

Yrkeserfarenhet
Konsult och vd för Intern Dialog AB sedan 1986. Fram till 1986 anställd som informatör inom Boliden och SAS, varav åren 1981-86, dvs SAS förnyelseperiod, som informationsdirektör och medlem i ledningsgruppen hos Jan Carlzon. Började yrkeskarriären som journalist på Barometern i Kalmar och Sydsvenska Dagbladet i Malmö.

Övrigt

Föreläsare vid informatörsutbildningar vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet, IHM, RMI-Bergs m fl. Ordförande och föreläsare vid IIR:s (Institute of International Research) konferenser om intranät och intern kommunikation.

Mottagare av SAFs och Näringslivets Ekonomifaktas pris till SAS för "Årets bästa ekonomiinformation till anställda" 1984

Utsedd till "Årets företagare" i Danderyds kommun 1987.

Medlem i SAS ledningsgrupp 1981-86 som första kvinna i SAS historia.

Medlem i WildellGruppens ledningsgrupp 1986-90, när Intern Dialog ingick i WildellGruppen.

Medlem i Burson-Marstellers ledningsgrupp 1990-93 (genom samarbetsavtal mellan Intern Dialog och BM).

Ingår i The Board, ett ”Advisory Board” för strategisk rådgivning till ledningsgrupper, samt i konsultnätverket ANIGO Sweden Leadership & Communication.

Jag lovar att aldrig använda det faktum att jag är äldre, mer erfaren, klokare och har ett större kontaktnär som ett argument.


Tillsammans med min kollega Monica Marnell utbildar jag regelbundet Banverkets chefer i hur man kommunicerar muntligt. Utbildningen har fått toppbetyg av deltagarna.Nu ska vi börja slåss eller "SAS-Carlzons lilla röda" blev en stilbildare under 80-talet. Den följdes av yttrligare två skrifter. Jag ansvarade för och projektledde arbetet med samtliga.

  • Intern Dialog AB
  • christina@edler.se
  • John Ericssonsg. 16
  • 112 22 STOCKHOLM
  • 0708 - 23 23 39
  • 08 - 411 40 91