Intern Dialog AB - Christina Edler

Det tog ledningen 15 veckor att forma en ny strategi. Medarbetarna behövde 20 minuter för att missförstå den.

En väl fungerande intern kommunikation stärker varumärket och är en strategisk resurs.

Om inte medarbetarna förstår företagets budskap gör knappast kunderna det heller. Därför måste den interna kommunikationen stödja affären och de långsiktiga målen.

Sist men inte minst: all kommunikation sker på mottagarens villkor!
Jag arbetar med analys och utveckling av den interna kommunikationen
och är specialist på att göra den till en strategisk resurs.
Jag kan hjälpa dig att

- Analysera och utvärdera kommunikationen
- Samordna, strukturera och presentera budskap
- Stimulera och utveckla dialog

Läs mer om hur jag kan stödja ditt kommunikationsarbete »

Christina Edler

Christina Edler är en av Sveriges mest erfarna internkommunikatörer.

Hon var bland annat Jan Carlzons informationsdirektör under omvandlingen av SAS.

Sedan dess är hon flitigt konsulterad för att analysera och utveckla intern-kommunikation i olika typer av företag och organisationer.

Sedan 1986 driver hon det egna företaget Intern Dialog AB.

  • Intern Dialog AB
  • christina@edler.se
  • John Ericssonsg. 16
  • 112 22 STOCKHOLM
  • 0708 - 23 23 39
  • 08 - 411 40 91